Gentle whisper in my ear, all the sadness disappear.


Finaste låten för tillfället. Älskar Krunegård.

Om film och musik | |
Upp